خدمات

اجرای نمای شیشه‌ای

اجرای نمای شیشه‌ای

 

شرکت جام شبنم آذربایجان برای اجرای نمای شیشه‌ای خود از نیروهای آموزش‌دیده و تجهیزات بروز و استاندارد استفاده می‌نماید. همچنین با توجه به اینکه تمامی پروژه‌های این شرکت به‌صورت طراحی اجرا و تأمین (EPC) انجام می‌شود، مهندسی ارزش به‌صورت کامل در این پروژه‌ها تحقیق یافته و هزینه‌های کارفرما به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

این شرکت همچنین خود را ملزم به رعایت تمامی مسائل ایمنی در اجرای پروژه‌های خود می‌داند و حفظ زندگی انسان‌ها را برتر از تمامی مسائل پروژه در سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.