خدمات

مهندسی نما

مهندسی نما

نمای ساختمان، پوسته و یا هر آنچه که آن را بنامید، مهمترین المان در طراحی یک ساختمان می‌باشد و به طور گسترده‌ای کارکرد، میزان مصرف انرژی، هوابندی و آب‌بندی ساختمان تحت تاثیر آن قرار دارد. اما مهم‌تر از این همه موارد، نما بخشی از ساختمان است که توسط مردم دیده می‌شود و به همین سبب تاثیر بسزایی در موفقیت تجاری آن می‌تواند داشته باشد. برای رسیدن به اهداف پروژه و طراحی نمای مناسب، نیاز به مهندسان متخصص و با تجربه است تا بتوانند با برقراری تعادلی بین هزینه‌ها، قابلیت اجرا و روش‌های خلاقانه راه حل‌های مناسبی برای نمای ساختمان ارایه نمایند.

تیم مهندسی نمای ما با در نظر گرفتن تمامی زوایای کارکردی نمای ساختمان از جمله انتخاب مصالح و سازگاری آن با سایر اجزا، کنترل نفوذ آب و باد، طراحی سازه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، هزینه‌ها، قابلیت اجرایی و تمهیدات نگهداری، سعی بر آن دارد که ایده‌های معماری شما را به بهترین نحو ممکن به واقعیت تبدیل کند.