اخبار و مقالات

آلومینیوم انتخاب سبز

آلومینیوم قابل بازیافت، پایدار و کاربردی است. سه کیفیت کلیدی برای هر ماده‌ای که برای ساخت سبز مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازلحاظ تاریخی، ثابت‌شده است که آلومینیوم یکی از مهم‌ترین مواد در برنامه‌های بازیافت موفق است. آلومینیوم قیمت قراضه بالا و پذیرش بالای مشتری را ارائه می‌کند و بازیافت آلومینیوم از پشتیبانی قابل‌توجه صنعت برخوردار است. علاوه بر قابلیت بازیافت، دیگر مشخصه‌ی دوستدار محیط زیستی که آلومینیوم با ارائه نیازهای ساخت سبز عرضه می‌کند، نسبت مقاومت به وزن بالای آن است که اجازه‌ی کاهش وزن مواد و اکسترود شدن مقاطع را می‌دهد که ساخت خارج از سایت را تسهیل می‌کند.