محصولات

نمای اسپایدر

نمای اسپایدر

دیوارهای شیشه‌ای اسپایدر حداکثر نور ممکن را برای فضای داخلی ساختمان فراهم می‌کنند و این امکان را به وجود می‌آورند که سطوح شفاف بزرگ شیشه‌ای به‌عنوان نمای ساختمان مورداستفاده قرار بگیرد. به علت زیبایی بصری، این نماها معمولاً در ساختمان‌های تجاری برای ایجاد پوسته‌های سازه‌ای باکیفیت به کار می‌روند. این سیستم‌های سازه‌ای کاربردهای متنوعی دارد که شامل دیوار شیشه‌ای، سایه‌بان و سقف شیشه‌ای می‌شود و اجازه می‌دهد که حداکثر شفافیت، روشنایی و طراحی یکتا به وجود آید.

ضخامت‌های مختلفی برای شیشه سخت در نمای اسپایدر به کار می‌رود مانند شیشه‌ی سخت 12 میلی‌متری، شیشه سخت 15 میلی‌متری و شیشه‌ی سخت 19 میلی‌متری. تکیه‌گاه سازه‌ای موردنیاز برای شیشه‌ی اسپایدر می‌تواند به‌وسیله‌ی ساختمان فراهم شود و برای ارتفاع‌های بلندتر، تکیه‌گاه‌هایی از جنس فولاد ساخته می‌شود. اتصالات متنوعی در نمای اسپایدر برای فراهم آوردن طراحی‌های مختلف به کار می‌رود مانند اسپایدرهای 4 جهته، 2 جهته و 1 جهته.